Typesetting and DTP of "Szef Utrzymania Ruchu (SZEFur)" magazine